Despre noi

Societatea Profesională Notarială Maria Velicu și Asociații are sediul în Calea Floreasca nr.169, Clădirea IPA, Corp P1, Biroul nr.1, Parter, Sector 1, București, având ca notari asociați - notar public Maria VELICU si notar public Miruna-Diana COSTEA, face parte din Camera Notarilor Publici București și funcționeaza în baza Licenței nr.146/2022, emisă de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

Societatea Profesională Notarială Maria Velicu și Asociații, îndeplinește acte notariale și acordă consultații juridice notariale, în condițiile legii prevăzute de legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, în conformitate cu legislația în vigoare, adresându-se atât persoanelor fizice, cetățeni români sau cetățeni străini, cât și persoanelor juridice române sau de altă naționalitate, putând asigura la cerere și servicii de interpretariat sau traduceri, prin traducători și interpreți autorizați de către Ministerul Justiției.

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, forţa executorie prevăzute de lege.

Actele notariale se îndeplinesc la sediul biroului notarial, în timpul programului de lucru cu publicul. Notarul public poate îndeplini un act notarial şi în afara sediului biroului, la solicitarea părților, în limitele circumscripției teritoriale a judecătoriei în care își desfășoară activitatea. Competența teritorială a notarilor publici numiți în municipiul București se întinde pe tot cuprinsul circumscripției Tribunalului București.

În cadrul Societății Profesionale Notariale Maria Velicu și Asociații se oferă asistență juridică în domeniul activitătii notariale, atât de către notarii publici, cât și de către consilieri cu experientă juridică, care soluționează eficient problemele juridice cu care se confrunta solicitanții actelor notariale.

Noutăți legislative

Proceduri și servicii de notariat

Societatea Profesională Notarială Maria Velicu și Asociații, îndeplinește acte notariale și acordă consultații juridice notariale, în condițiile legii prevăzute de legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, în conformitate cu legislația în vigoare, adresându-se atât persoanelor fizice, cetățeni români sau cetățeni străini, cât și persoanelor juridice române sau de altă naționalitate, putând asigura la cerere și servicii de interpretariat sau traduceri, prin traducători și interpreți autorizați de către Ministerul Justiției.

Legalizarea înscrisurilor

Dintre procedurile notariale comune, amintim: legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea și legalizarea traducerilor, legalizarea semnăturii traducătorului, legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri etc.

Despre legalizări și certificări →

Declarații notariale

Acte necesare pentru întocmirea declarațiilor, declaratii notariale in materia succesorala, declarații în materie imobiliară, declarații pentru societăți, declarații diverse.

Despre declarațiile notariale →

Procuri notariale

Procuri (împuterniciri) notariale pentru încheierea actelor de vânzare/cumpărare imobile, administrare imobil, dezbaterea procedurii succesorale, vânzări și înmatriculări auto, donații, procuri pentru depunerea cererii de divorț etc.

Despre procuri și împuterniciri →

Contracte autentificate

Contracte autentificate la notariat pentru închiriere, comodat imobil/auto, împrumuturi și garanții, partaj și donații.

Despre contracte →

Divorț la notar

Conform prevederilor Noului Cod Civil, notarul public poate constata divorțul prin acordul soţilor şi poate elibera certificatul de divorţ.

Despre divorț la notar →

Succesiune și moștenire

Procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul si-a avut ultimul domiciliu.

Despre succesiune și moștenire →

Alte servicii notariale

Va stam la dispozitie oferindu-va consultatii juridice în materie notariala, precum si referitor la înscrierile în registrul de publicitate imobiliară, solicitarea si obtinerea de informatii legate de cartea funciară, realizarea de inregistrari/radieri in/din Cartile Funciare etc.

Servicii notariale diverse →

Calculator taxe notariale 2024

Cu ajutorul calculatorului de taxe notariale puteți calcula taxele și onorariile pentru procedurile și serviciile de notariat dorite.

Procedura notarială solicitată

Contact

Informații de contact

Adresa

  • Calea Floreasca 169, IPA Business Center, Corp 1, Parter, Sector 1, Bucuresti.

Telefon și urgențe:

  • Fax: 0371.101.314
  • Mobil: 0725.968.515

E-mail:

Program de lucru:

  • Luni - Vineri, 09:00 - 17:00

Formular de contact

În funcție de caz, puteți primi un răspuns din partea noastră în termen de 8 ore lucrătoare de la data trimiterii mesajului.

Adresa notariat Maria Velicu:
Calea Floreasca 169, IPA Business Center, Corp 1, Parter, Sector 1, București

În conformitate cu prevederile legii, notarul public şi personalul biroului notarial au obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea funcţiei, respectiv după încetarea raporturilor de muncă, cu excepţia cazurilor în care legea sau părţile interesate îi eliberează de această obligaţie.